Hydraulpumpar

Hydraulpumpar är oumbärliga inom många industrier, inklusive tillverkningssektorn, bygg- och anläggningsbranschen, jordbruket och fordonstillverkning. De möjliggör effektiv kraftöverföring och styrning av rörelse, vilket gör det möjligt att lyfta tunga föremål, utföra precisionsrörelser och utföra en mängd olika arbetsuppgifter. Valet av hydraulpump beror på applikationens specifika behov och krav på tryck, flöde och effektivitet. 

 

Läs mer om våra pumpar här nedan.

Luftdrivna pumpar

PAM serie

PA serie

ZA4 serie

XA serie

Manuella pumpar

P serie

Batteripumpar

NYHET!

XC2 serie

NYHET!

SC serie

ZC serie

Elektriska pumpar

E-Pulse

Läs mer om Pumpar

Våra hydraulpump och hur de fungerar 

I denna förklaring kommer vi att dyka djupare in i hur hydraulpumpar fungerar, med särskilt fokus på deras olika drivsystem. Vi kommer att utforska tre huvudtyper av hydraulpumpar:  

 

 • Luftdriven hydraulpump: 
  • En luftdriven hydraulpump drivs av komprimerad luft. Den använder en pneumatisk motor för att generera kraft och tryck i hydraulsystemet. 
  • När komprimerad luft matas in i pumpen, driver den en luftmotor som är kopplad till pumpens arbetskolv. Denna rörelse skapar en tryckskillnad som drar in hydraulvätska från en behållare. 
  • När kolven rör sig tillbaka, pressas hydraulvätskan ut i hydraulsystemet med högt tryck. Detta möjliggör att arbetsverktyg eller hydrauliska cylindrar kan utföra arbete. 
 • Batteridriven hydraulpump: 
  • En batteridriven hydraulpump används i situationer där det inte finns tillgängligt elnät och där en luftkälla inte är praktisk. 
  • Denna typ av pump drivs av ett uppladdningsbart batteri eller ett externt batteri. Batteriet driver en elmotor som driver hydraulpumpen. 
  • När motorn är igång, skapar den rörelse i pumpens arbetskolv och pressar hydraulvätska genom systemet. Batteridrivna hydraulpumpar är ofta bärbara och används i fältarbete, inom räddningstjänst och andra mobila tillämpningar. 
 • Eldriven hydraulpump: 
  • Eldrivna hydraulpumpar är de vanligaste och används ofta i industrier med ett stabilt elnät. 
  • Dessa pumpar är kopplade till en elektrisk motor som driver pumpens arbetskolv. När motorn är i drift, skapar den tryck i hydraulsystemet genom att pressa hydraulvätska. 
  • Eldrivna hydraulpumpar erbjuder konstant kraft och är effektiva för kontinuerliga arbetsuppgifter som kräver precision och pålitlighet. 

 

Oavsett vilket drivsystem som används, är hydraulpumpens huvuduppgift att omvandla energi från antingen luft, batteri eller elektricitet till hydraulisk energi. Den genererar det nödvändiga trycket för att driva hydrauliska cylindrar, motorer och andra komponenter i hydraulsystemet, vilket möjliggör en bred variation av mekaniska arbetsuppgifter 

 

Användingsområden: Hydraulpumpar är avgörande inom en rad olika branscher och tillämpningsområden, och deras effektivitet och funktionalitet kan variera beroende av deras drivsystem.  

 

Luftdrivna hydraulpumpar är särskilt fördelaktiga i branscher som kräver säkerhet i explosiva eller farliga miljöer. Ett klassiskt exempel är olje- och gasindustrin, där luftdrivna pumpar används för att styra ventiler och pumpa hydraulisk olja. Inom järnvägssektorn är de oumbärliga för att lyfta och positionera tunga järnvägsvagnar och lokomotiv. Deras bärbara natur gör dem idealiska för fältarbete och i situationer där en konstant luftförsörjning är tillgänglig. 

 

Å andra sidan, batteridrivna hydraulpumpar är oerhört användbara inom räddningstjänsten. Vid bilolyckor används dessa pumpar för att snabbt lyfta eller skära sönder fordonskarosser och rädda människor. Deras portabilitet och enkla användning gör dem idealiska i nödsituationer. I jordbrukssektorn används batteridrivna hydraulpumpar för att lyfta och underhålla tunga lantbruksutrustningar på fältet. Även inom offshore-industrin, särskilt på offshore-plattformar, är de värdefulla för att utföra underhållsarbete och reparationer där det inte alltid finns en tillgänglig elkälla. 

 

Eldrivna hydraulpumpar är de mest vanliga och används i ett brett spektrum av branscher. Inom tillverkningssektorn är de oumbärliga för att kontrollera maskiner och rörliga delar i produktionsprocessen. Inom bygg- och anläggningsindustrin driver de kranar, hissar och andra tunga maskiner som kräver pålitlig och kontinuerlig kraft. Inom flyg- och rymdindustrin används de för att kontrollera flygplanens landningsställ och utföra underhåll och reparationer. 

Genom att välja rätt typ och drivsystem för hydraulpumpar baserat på specifika behov inom varje bransch eller tillämpning kan man uppnå effektivitet och tillförlitlighet i hydrauliska system. Det är tydligt att dessa pumpar spelar en central roll i att möjliggöra en mängd olika mekaniska arbetsuppgifter i olika industrier. 

 

Oavsett vilken av dessa hydrauliska pumpar du behöver kan vi på Bengstssons Maskin hjälpa dig. Optimera din verksamhet med våra pålitliga pumpar. Gör det smarta valet – Köp dina pumpar hos Bengtssons Maskin idag och dra nytta av pålitlig kvalitet och expertis! 

Relaterade produkter

Hydrauliska pumpar

Letar du efter hydrauliska pumpar? Hand-, El- eller Tryckluftsdrivna hydraulpumpar med olika funktioner och oljevolymer hittar du hos oss på Bengtssons Maskin.

LÄS MER >

Kuggkopplingar

Alla mekaniska friktionsförband bygger på principen med koner som glider mot varandra. Glidningen och därmed den radiella expansionen, åstadkomm…

LÄS MER >