GDPR

Allmänt

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls av Bengtssons Maskin AB, org nr 556037–8670. Genom att besöka vår webbplats accepterar du Bengtssons Maskins webb- och integritetspolicy. Skulle du inte acceptera denna policy bör du inte använda webbplatsen eller ladda ned något av det material som finns tillgängligt på den.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som används för att lagra små bitar av information. De lagras på din enhet när webbplatsen laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att få webbplatsen att fungera korrekt, göra den säkrare, ge en bättre användarupplevelse och förstå hur webbplatsen fungerar och att analysera vad som fungerar och var den behöver förbättras.

 

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Bengtssons Maskin arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara uppdaterad med rätt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig och korrekt. Denna webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.
 

Vilka personuppgifter lagras

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Eftersom Bengtssons Maskin främst gör affärer med andra företag har vi ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Uppgifter om våra anställda är något mer omfattande av både lagliga och praktiska skäl. Känsliga personuppgifter som ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, religiös eller filosofisk övertygelse lagras inte.

 

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 

• Namn Adress
• E-postadress Telefonnummer
• Födelsedatum Titel
• Användarnamn Fotografier
• Bankrelaterade uppgifter
• Uppgifter som registreras självmant/frivilligt via exempelvis utskick eller hemsidan
• IP-adress och cookie-information (läs mer om cookies på webbplatsen www.minacookies.se)

 

Var och hur lagras personuppgifterna

Vi lagrar personuppgifter i vårt affärssystem, CRM-system, lönesystem, verksamhetsledningssystem, på våra servrar och i pärmar; digitalt och i pappersformat. Genom de matriser och den kartläggning vi har gjort anser vi oss ha god kontroll och därmed kunna visa vad vi har för uppgifter och var de finns lagrade.

 

Så hanterar Bengtssons Maskin din personliga information

Personlig information hanteras i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post.