Webb- och integritetspolicy

Allmänt

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls av Bengtssons Maskin AB, org nr 556037–8670. Genom att besöka vår webbplats accepterar du Bengtssons Maskins webb- och integritetspolicy. Skulle du inte acceptera denna policy bör du inte använda webbplatsen eller ladda ned något av det material som finns tillgängligt på den.

Vad är Cookies?

Cookies är små textfiler som används för att lagra små bitar av information. De lagras på din enhet när webbplatsen laddas i din webbläsare. Dessa cookies hjälper oss att få webbplatsen att fungera korrekt, göra den säkrare, ge en bättre användarupplevelse och förstå hur webbplatsen fungerar och att analysera vad som fungerar och var den behöver förbättras.

 

Du kan läsa mer om vad Cookies innebär – klicka här.

Att använda informationen på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Bengtssons Maskin arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara uppdaterad med rätt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig och korrekt. Denna webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter lagras?

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Eftersom Bengtssons Maskin främst gör affärer med andra företag har vi ett mycket litet behov av personliga uppgifter gentemot kunder och leverantörer. Uppgifter om våra anställda är något mer omfattande av både lagliga och praktiska skäl. Känsliga personuppgifter som ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, sexuell läggning, religiös eller filosofisk övertygelse lagras inte.

 

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 

• Namn Adress
• E-postadress Telefonnummer
• Födelsedatum Titel
• Användarnamn Fotografier
• Bankrelaterade uppgifter
• Uppgifter som registreras självmant/frivilligt via exempelvis utskick eller hemsidan
• IP-adress och cookie-information (läs mer om cookies på webbplatsen www.minacookies.se)

Var och hur personuppgifterna lagras

Vi lagrar personuppgifter i vårt affärssystem, CRM-system, lönesystem, verksamhetsledningssystem, på våra servrar och i pärmar; digitalt och i pappersformat. Genom de matriser och den kartläggning vi har gjort anser vi oss ha god kontroll och därmed kunna visa vad vi har för uppgifter och var de finns lagrade.

Så hanterar Bengtssons Maskin din personliga information

Personlig information hanteras i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla de personuppgifterna eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vad används personuppgifterna till?

Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot kunder, leverantörer och anställda.

 

Personuppgifter om våra kunder används för att säkerställa god service som leveranser, uppföljning och information men även för kundanalyser och marknadsföring. Alla har rätt att motsätta sig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Personuppgifter avseende våra leverantörer är få, men de som finns används främst för att kommunicera inköp, prisförfrågningar och tekniska frågor.

 

Personuppgifter om våra anställda behövs för att fullgöra våra avtal med våra anställda men också till banker för utbetalning av lön och till myndigheter för rapporter enligt bokförings- och skattelagen.

Hur vi får tillgång till personuppgifterna

Vi får tillgång till personuppgifter på följande sätt:

 

  • Uppgifter som personer tillhandahåller oss direkt

  • Uppgifter som registreras via besök på våra hemsidor

  • Uppgifter som registreras vid förfrågan till våra medarbetare

  • Uppgifter via anmälan till nyhetsbrev och andra utskick

  • Uppgifter som vi får när person söker anställning, besöker eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilka får/kan ta del av bolagets personuppgifter

Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. För känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för personuppgifter.

 

Våra säkerhetssystem är utvecklade med fokus på integritet och skyddar i hög grad mot intrång, skadegörelse eller förändringar som kan innebära en risk för den personliga integriteten.

 

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte samtycke finns till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi använder oss av personuppgiftsbiträden, dvs en tredje part, upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vår chattfunktion

Den här webbplatsen använder Tidio, en chattplattform som förbinder användare med kundsupporten på Bengtssons Maskin. Vi samlar in e-postadresser och namn endast med användarnas samtycke, för att starta chatten. Meddelanden och data som utbyts lagras i Tidio-applikationen. För mer information, se deras integritetspolicy.

 

Bengtssons Maskin använder inte dessa meddelanden eller data annat än för att följa upp användares registrerade frågor eller förfrågningar. Dina personuppgifter kommer att behandlas och överföras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta oss:

Bengtssons Maskin AB

Box 501 232 24 Arlöv

Tel: 040-680 73 00

Info[@]bengtssons-maskin.se