Produkter > Precision > Spännförband

Spännförband

ETP-principen ger på grund av det hydrauliska arbetssättet en mängd, för kunden, viktiga fördelar: kompakt konstruktion, snabb montering, lätt att positionera, god rundgång, skadar inte kontaktytorna och är lätt att demontera.

 

Dessa egenskaper är viktiga idag och kommer att bli än viktigare i framtiden. Ökade krav på mindre inbyggnadsmått, bättre rundgång/balans vid ökade maskinhastigheter, kortare stillestånd för service och ökad precision gör att fler och fler bygger in ETP hydrauliska axel-navförband.

ETP-EXPRESS

ETP-EXPRESS har bara en skruv för trycksättning, den är därför speciellt lämplig där omställningar av navet skall göras snabbt och noggrannt.


Skruven dras åt radiellt, detta medger att inget utrymme tas i anspråk längs axeln för monteringsverktyg. Andra komponenter kan finnas på axeln ända fram till flänsen.

 

ETP-EXPRESS har ytterst små inbyggnadsmått.

ETP-EXPRESS R

ETP-EXPRESS R tilverkad i rostfritt stål SS 32 21 för verkligt krävande miljöer. Trycksättningsskruven är belagd med silver för låg och jämn friktion i gängorna. 

 

ETP-EXPRESS R har bara en skruv för trycksättning, den är därför speciellt lämplig där omställningar av navet skall göras snabbt och noggrannt. Skruven dras åt radiellt, detta medger att inget utrymme tas i anspråk längs axeln för monteringsverktyg. Andra komponenter kan finnas på axeln ända fram till flänsen.

 

ETP-EXPRESS R har ytterst små inbyggnadsmått.

ETP-TECHNO

ETP-TECHNO är speciellt lämplig för applikationer där snabba frekventa byten eller omställningar med hög precision behövs, kan monteras/demonteras 1000-tals gånger.

 

Den är lättmonterad även i trånga utrymmen och har extremt god rundgång.

 

ETP-TECHNO är högprecisionsförbandet bland ETP axel-navförbanden.

 

classic

ETP-CLASSIC

ETP-CLASSIC består av en dubbelväggig hylsa av härdat stål fylld med ett specialanpassat tryckmedium, tätring, kolv, tryckring och spännskruvar.

ETP-CLASSIC R

ETP-CLASSIC R är en rostfri variant av ETP-CLASSIC.

 

Samtliga delar är tillverkade i rostfritt härdbart stål. De rostfria skruvarna är silverbelagda för lägre friktion och med utvändig sexkantskalle för enkel rengöring.

 

Egenskaper, uppbyggnad och funktion är samma som för ETP-CLASSIC.

ETP-MINI INKL. TYP R

ETP-MINI är ett bra alternativ till kilförband eller stoppskruvar när ett glappfritt förband med justeringsmöjligheter önskas. Typiska användningsområden är montering av nav på små elmotorer, stegmotorer och pulsgivare.

 

Genom att inget kilspår behövs försvagas inte axeln och obalansen blir mindre. Detta är speciellt viktigt vid höga varvtal då motorns lager är känsligt för vibrationer. Finns även i rostfritt, ETP-MINI typ R, speciellt lämplig i t.ex. livsmedelsindustrin.

Relaterade produkter

Direktdrift

Lagerenheter med direktdrift är lämpliga för applikationer där hög prestanda och låga utrymmeskrav är viktiga kriterier.

LÄS MER >

Spännförband

ETP-principen ger på grund av det hydrauliska arbetssättet en mängd, för kunden, viktiga fördelar: kompakt konstruktion, snabb montering, lätt att positionera, god rundgång, skadar inte kontaktytorna och är lätt att demontera.

LÄS MER >

Planetväxlar

Planetväxlar Apex Dynamics INC tillverkar ett stort antal olika planetväxelserier. Alla av mycket hög kvalité och med ett flertal unika egenskaper.

LÄS MER >