Produkter > Precision > Indexeringsväxlar

Indexeringsväxlar

Indexerings-växlar

Indexeringsväxlar och indexeringsbord är enkla, beprövade och driftsäkra maskinelement. Bettinelli är en världsledande tillverkare från Italien.

 

Förpackningsmaskiner, monteringsautomater, stegtransportörer och svetsautomater är några exempel på applikationer där vi har stort kunnande.

Indexeringsbord serie IT för lätta laster

Ett indexeringsbord omvandlar – enkelt uttryckt – en konstant roterande rörelse till en stegvis rörelse. Detta sker med hjälp av en indexeringsmekanism inbyggd i ett växelhus.

 

Indexeringsbord är utrustade med en kraftig intern lagring som kan bära stora laster i olika riktningar.

 

Våra indexeringsväxlar och indexeringsbord finns i ett flertal olika utföranden för olika ändamål.

• Antal storlekar: 7
• Antal stopp/360 grader : 1-36 som standard (även ojämna delningar)
• Utgående flänsskiva med fyrpunkt kullager för höga laster
• Stillastående centrumhål för serviceutrustning t.ex el, luft, hydraulik
• Maximal noggrannhet mellan stationer
• Genomgående ingångsaxel
• Härdade kamkurvor
• Direktmonterad snäckväxeldrift möjlig

Indexeringsbord serie TR för mycket höga laster

Ett indexeringsbord omvandlar – enkelt uttryckt – en konstant roterande rörelse till en stegvis rörelse. Detta sker med hjälp av en indexeringsmekanism inbyggd i ett växelhus.

 

Indexeringsbord är utrustade med en kraftig intern lagring som kan bära stora laster i olika riktningar.

 

Våra indexeringsväxlar och indexeringsbord finns i ett flertal olika utföranden för olika ändamål.

• Antal storlekar: 11
• Antal stopp/360 grader: 2 – 36 (även ojämna delningar)
• Utgående flänsskiva med fyrpunkt kullager för höga laster
• Stillastående centrumhål för serviceutrustning t.ex el, luft, hydraulik
• Maximal noggrannhet mellan stationer
• Genomgående ingångsaxel
• Härdade kamkurvor
• Direktmonterad snäckväxeldrift möjlig
• Genomgående ingångsaxel
• Härdade kamkurvor
• Direktmonterad snäckväxeldrift möjlig

Globoidväxel serie IG

En globoidväxel omvandlar – enkelt uttryckt – en konstant roterande rörelse till en stegvis rörelse. Detta sker med hjälp av en indexeringsmekanism inbyggd i ett växelhus.

Globoidväxlar har alla in- och utgående axlar 90 grader förskjutna och har mycket hög repeternoggrannhet.

Våra globoidväxlar finns i ett flertal olika utföranden för olika ändamål.

• Antal storlekar: 9
• Antal stopp/360 grader: 1 – 24 som standard (även ojämna delningar) i specialutförande rån 1 – 36
• Symetriskt gjutjärnshus (storlek 63 i aluminium)
• Med utgående axeltapp alternativt flänsanslutning
• Hålaxel som alternativutförande mot beställning
• Mycket hög repeternoggrannhet
• Härdade kamprofiler
• Direktmonterad snäckväxeldrift möjlig

Globoidväxel HP för mycket komplicerade rörelser

En globoidväxel omvandlar – enkelt uttryckt – en konstant roterande rörelse till en stegvis rörelse. Detta sker med hjälp av en indexeringsmekanism inbyggd i ett växelhus.

 

Globoidväxlar har alla in- och utgående axlar 90 grader förskjutna och har mycket hög repeternoggrannhet.

 

Våra globoidväxlar finns i ett flertal olika utföranden för olika ändamål.

 

• Antal storlekar: 2
• Antal stopp/360 grader: 8 – 12 (även ojämna delningar)
• Utgående flänsanslutning med vinkelkontaktlager
• Maximal delningsnoggrannhet
• Genomgående ingångsaxel
• Härdade kankurvor
• Mycket komplicerade rörelser är möjliga i denna serie
• Direktmonterad snäckväxeldrift möjlig

Paradromväxel serie IP

En indexeringsväxel omvandlar – enkelt uttryckt – en konstant roterande rörelse till en stegvis rörelse. Detta sker med hjälp av en indexeringsmekanism inbyggd i ett växelhus.

 

Våra indexeringsväxlar finns i ett flertal olika utföranden för olika ändamål.

• Antal storlekar: 8
• Antal stopp/360 grader: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8, i specialutföranden även 0,6 – 0,75 – 1 – 1,33 – 1,5 – 2 – 5 – 10
• Hög repeternoggrannhet
• Symetriskt aluminiumhus
• Härdade kamprofiler
• Direktmonterad snäckväxeldrift möjlig

Montering av indexeringsbord

Med vårt breda produktsortiment har vi möjlighet att erbjuda komplett driftklara installationer.

 

Vi väljer passande elmotor, axelkoppling, snäck- eller kuggväxel för den aktuella applikationen samt monterar och provkör i vår monteringsverkstad.

Indexeringsväxlar FT

 • Storlekar: FT 320-450-590-850-1350 järnlegering hölje, rödmålad RAL3000 
 • Stoppar: 6,8,12,16,24,30,36 
 • Självbärande struktur som eliminerar behovet av ytterligare maskin bas eller annat stöd
 • Vidöppet center ger mer ledigt utrymme för dina verktyg och utrustning 
 • Fyrpunktskontaktlager på utgångstöd som minimerar friktionen och driftstemperatur för hög effektivitet
 • Utan bakslag
 • Kan användas vertikalt och över under, förutom FT-1350

Indexeringsväxlar HT

 • Storlekar: HT 300-365-545 järnlegering hölje, rödmålad RAL3000
 • Stopp: 4, 6, 8, 16, 24, 30, 36
 • Självbärande struktur som eliminerar behovet av ytterligare maskin bas eller annat stöd
 • Vidöppet center ger mer ledigt utrymme för dina verktyg och utrustning 
 • Fyrpunktskontaktlager på utgångstöd som minimerar friktionen och driftstemperatur för hög effektivitet
 • Utan bakslag
 • Kan användas vertikalt och över under, förutom FT-1350

Indexeringsväxlar MUL 105

Beräkning av indexeringsväxlar & indexeringsbord

Att välja rätt indexeringsväxel är ingen komplicerad beräkning men ganska omfattande och tidskrävande.

 

Vi använder oss därför av ett Windows-baserat beräkningsprogram som avsevärt förenklar beräkningsarbetet. Programmet ger oss möjlighet att variera ett stort antal parametrar såsom rörelsemönster, tröghetsmoment, lastutbredning, indexeringshastighet etc.

 

Resultatet av beräkningarna presenteras i en utskrift som anger, inte bara lämplig lösning på indexeringsväxel, utan även uppgifter om lämplig drivutrustning – växel/motor etc. Med programmets hjälp får vi även hänvisningar till vad som kan/bör ändras för att hitta en optimal lösning såväl tekniskt som kommersiellt.

 

För våra kunder är denna tjänst kostnadsfri och mer information får du av våra säljare.

Relaterade produkter

Indexeringsväxlar

Indexeringsväxlar och indexeringsbord är enkla, beprövade och driftsäkra maskinelement. Bettinelli är en världsledande tillverkare från Italien.

LÄS MER >

Planetväxlar

Planetväxlar Apex Dynamics INC tillverkar ett stort antal olika planetväxelserier. Alla av mycket hög kvalité och med ett flertal unika egenskaper.

LÄS MER >
EnglishSwedish