Produkter > Precision > Transportkedjor och modulband

Transportkedjor och modulband

Regina Catena plast- & stålkedjor samt modulband är ett mycket omfattande produktsortiment och omöjligt att presentera i detalj på hemsidan. En produktkatalog finns tillgänglig i pdf format under varje produktgrupp. 

Stålkedjor för transportändamål

Regina Flite Top bandkedjor i ståll finns i ett mycket stort urval i både stål och rostfritt stål.
Vi presenterar endast delar av produktprogramet på dessa sidor och hänvisar till pdf katalogen för ytterligare information.

Raktgående bandkedjor

I stål med underliggande rullkedja för transportändamål. Dessa kedjor är konstruerade med en bärande rullkedja av stål eller rostfritt stål.

 

Plattorna är av “snap on” typ och kan fås i stål eller rostfritt stål. Bredder mellan 82,6 mm och 190,5 mm.

Raktgående bandkedjor i stål

Dessa kedjor finns i sätthärdat stål och rostfritt stål i ett stort antal bredder från 82,6 mm till 190,5 mm


De rostfria varianterna finns med förminskat gap mellan plattorna för bättre produktstabilitet.

Sidböljliga bandkedjor för transportändamål

Dessa kedjor finns i sätthärdat stål och i rostfritt stål i ett stort antal bredder från 82,5 mm till 190,5 mm


För att hålla kedjorna på plats i kurvsegmenten finns tre olika möjligheter:

 

  • Snedställd styrskena
  • Vinklad styrskena
  • Magnetsystem

Sidböjliga bandkedjor - underliggande rullkedja

Med underliggande rullkedja för transportändamål. Dessa kedjor är försedda med en bärande rullkedja av stål eller rostfritt stål. Plattorna kan fås i stål eller rostfritt. Konstruktionen ger en kedja som klarar höga laster och/eller långa transportsystem med ett fåtal drivstationer.

 

Bredder från 82,6 mm till 190,5 mm

Raktgående bandkedjor av rostfritt stål med friktionsbeläggning av gummi

För transportaapplikationer där högre friktion behövs är dessa kedjor av rostfritt stål ett bra alternativ.
I de fleat fall kan dessa kedjor arbeta med en stigning av upp till 25 grader.
Friktionsbeläggningen är av Nitrilgummi och vulkaniserade mot kedjan för bästa vidhäftning.

 

Bredder från 82,6 mm till 190,5 mm

Plastkedjor för transportändamål

Dessa kedjor finns i ett stort antal varianter i både raktgående och sidböjliga varianter.

De flesta av kedjorna finns dessutom i olika plastmaterial – alla med unika egenskaper som gör det enkelt att hitta rätt kedja för applikationen.

Raktgående bandkedjor i plast med friktionsbeläggningar

Dessa kedjor finns i samma varianter som övriga raktgående bandkedjor utan friktionsbeläggningar.
Materialet är dock begränsat till LW Acetal.

Sidböjlig kedia i plast med friktionsbeläggning

Dessa sidböjliga kedjor är försedda med friktionsplattor för att ge bättre friktion mellan kedja och transporterat gods.
Använbart i transportörer med stigning eller andra applikationer där bättre friktion är nödvändig.

Bredder från 82,6 mm till 114,3 mm
Materialet är Acetal LW

Raktgående bandkedjor i plast

Dessa kedjor finns i bredder från 82,5 mm till 190,5 mm

Materialvarianterna är:
LW Acetal som kombinerar hög brottlast med låg friktion
UP Acetal som kombinerar förbättrad slitstyrka med låg friktion
DK Acetal som förstärkt med Kevlar för verkligt krävande applikationer

Raktgående bandkedjor i plast med underliggande rullkedja

Dessa kedjor är försedda med en bärande rullkedja av stål eller rostfritt stål. Plattorna är av “snap on” typ och lätt utbytbara.

Den bärande kedjan gör det möjligt att tranaportera tunga laster över långa sträckor med ett minimum va drivstationer i transportören.

Bredder från 34,9 mm till 50,8 mm

Även varianter för valfri transportriktning
Materialet i plattorna är acetal LW

Sidböjliga bandkedjor i plast med underliggande rullkedja

Dessa kedjor är försedda med bärande rullkedja av stål eller rostfritt stål. Detta gör det möjligt att bygga transportörer för stora laster i långa transportörer med ett minimum av drivstationer.
Viss varianter finns med överlappande plattor för minimum glapp.

 

Bredder från 31,8 mm till 406,4 mm
Materialet är acetal LW

Bandkedjor i plast för accumulering

Dessa bandkedjor är avsedda på transportörer med accumulering av gods.

Topplattan består av ett stort antal rullar som reducerar trycket
Rullarna har maximal skillnad mellan Di och Dy för minsta rullfriktion och lägsta ljudnivå

Materialet i kedjan är Acetal
Bredder från 190,5 mm till 304,5 mm

Sidböjliga bandkedjor i plat för accumulering

Dessa sidböjliga kedjor i plast är avsedda för transportörer med accumulering.

Topplattan är försedd med ett stort antal rullar för ett minimum av friktion. Detta reducerar trycket från bakomliggande gods och minstar risken för tryckskador.

 

Bredder från 190,5 mm till 304,8 mm
Materialet är acetal

''Gripper'' kedjor för elavatorer

Denna serie av kedjor är framtagen för elevatortransport av t,ex. burkar men kan naturligtvis användas även för andra typer av applkationer.

Grundkedjan är av stål eller rostfritt stål och försedd med gummimedbringare av “snap on” typ.


Medbringaren finns i ett flertal utförande som ger olika hårt tryck mot den transporterade produkten.
Finns i bredder från 82,6 mm till 114,3 mm

Kardankedjor i plast för transportändamål

Dessa kedjor är ett kostnadseffektivt sätt att transportera mindre förpackningar.
De finns i ett stort antal utföranden och material. De är vanligt förekommande i bl.a mejeriindustrin.

Kardankedjor serie 1700

Den vanligast förekommande kardankedjan i mejeriindustrin.
Materialet är acetal och färgen vit.
Ett stort sortiment av kedjehjul finns att tillgå.

Kardankedjor serie 1701T

Denna serie är i grunden samma som serie 1702 men har försetts med en vinklad styrskena för att hålla kedjan på plats i kurvorna. Det är således inte nödvändigt att använda vändskivor.
Materialet är vit acetal eller ljusbrun acetal LW.
Ett stort urval kedjehjul finns att tillgå.

Sidböjlig transportkedja för backhantering

Denna serie är ursprungligen framtagen för transport av returbackar inom bryggeriindustrin.
Den kan naturligtvis användas för andra typer av transportgod där man önskar en enkel kostnadseffektiv transportlösning.

Siböjlig transportkedja serie P 600-O

Enklaste varianten i denna serie. Materialet är vit acetal med bultar av rostfritt stål. För ytterligare information hänvisar vi till pdf katalogerna.

Sidböjlig transportkedja serie P 600-T

I grunden samma utförande som serie P 600-O men försedd med vinklade styrplattor för att hålla kedjan på plats i kurvorna.

Sidböjlig transportkedja serie P 2600-C

I grunden samma konstruktion som serie P 600-O men försedd med en topplatta. Detta gör denna serie bättre lämpad för transport av instabilt gods. Materialet är vit acetal.

Sidböjlig transportkedja serie P 2600T-C

I grunden samma kedja som P 2600-C men försedd med vinklade styrplattor för att hålla kedjan på plats i kurvorna.

Matveyor modulband för transportändamål

Regina Matveyor modulband är ett mycket brett sortiment av moduluppbyggda plastband för transportändamål.
Sortimentet är omfattande och presenteras endast i sammandrag på hemsidan. För komplett information hänvisar vi till pdf katalogen

Modulband serie 600

Denna serie är det senaste tillskottet i Matveyorfamiljen. Det lämpar sig för lättare transporter där det erbjuder många fördelar.
Modulbandets delning är med sina 12,7 mm det minsta på marknaden och gör det möjligt att driva över mycket små hjuldiametrar.

För drivningen finns ett mycket stort urval kedjehjul med kilspår alternativt fyrkanthål

Delning: 12,7 mm
Modulbredd 85 mm och multiplar av detta t.ex 170 mm, 255 mm etc.
Material: Ljusbrun acetal LW, mörkgrå acetal DK med Kevlar samt PP mörkgrå polypropylen

Modulband serie HF och HFS med friktionsbeläggning

Ett modulband för applikationer där en högre friktion är önskvärd.
Modulbredden är 85 mm samt multiplar av detta d.v.s. 170, 255, 340 mm o.s.v.
Materialet är mörkgrå acetal.

Modulband serie LBP USPM för accumulerande transport

Detta modulband är försett med ett stort antal rullar på topplattan för accumulerande tranpsortbanor.


Rullarna har en stor skillnad mellan Di och Dy och ger därmed ytterst låg friktion. Detta minskar tryckskador på accumulerat gods s.k. “back line pressur”.

 

Modulbredden är 85 mm samt multiplar av detta d.v.s 170, 255, 340 mm o.s.v.
Materialet är mörkgrå acetal.

Modulband serie 1600

Denna serie är lämplig for transport av tyngre gods där en helt slät transportyta krävs.

 

Finns både som definerade bredder 82,6 mm och 83,8 mm eller moduluppbyggda

 

Delning 25,4 mm
Material: Ljusbrun LW acetal, lmörkgrå DK acetal med kevlarförstärkning samt mörkgrå PP polypropylen.

 

Modulbredd 85 mm eller multiplar av detta t.ex 170 mm, 255 mm o.s.v.

Modulband serie 1500 ''flush grid''

Detta modulband är perforerat för att kunna dränera vätskor eller tillåta luftgenomsläpp.
Särskillt framtaget för transport av aluminimburkar men kan naturligtvis användas i andra typer av applikationer.
Låg friktion i kombination med stabil produkttransport.

 

Delning: 25,4 mm
Modulbredd: 82,6 mm eller moduluppbuggt med multiplar av modulen 85 mm d.v.s. 170 mm, 255 mm o.s.v.
Metarial: Ljusgrå LW acetal, Mörkgrå DK acetal med kevlarförstärkning eller mörkgrå PP polypropylen.

Transportkedjor serie 783, 782M och 783M

Dessa sidböjliga transportkedjor är konstruerade för att samverka med Matveyor modulband serie 600, 1600 och 1500.
Detta gör det möjligt att bygga transportsystem där någon av dessa kedjor sköter t.ex inmatningen av produkter till ett bredare modulband.

 

Kedjornas dimensioner är anpassade till modulbandens så att en säker transfer kan ske mot modulbandet utan att instabila produkter faller.

ULTOP plastkedjor för transportändamål

ULTOP kedjorna är framtagna för transport av instabilt gods. De kan arbeta tillsammans med Flite Top kedjorna i serie 793T.

Modulband serie 1600

Denna kedja har definerad bredd till 83,8 mm
En kraftig konstruktion med mycket slät topsida och kraftig undersida för god slitstyrka.

 

De kan monteras bredvid varandra och även tillsammans med Flite Top kedja 793. På så sätt kan man bygga transportörer med individuell drivning och med olika hastigheter.

Modulband serie USPM

ULTOP serie USPM är ett moduluppbyggt system med modulbredd 170 mm eller multiplar av 85 mm d.v.s 170, 255, 340 mm…o.s.v

 

En mycket kraftig konstrukttion med helt slät topsida och mycket kraftig undersida för bästa slitstyrka.
Serie USPM kan arbeta tillsammans med Flite Top kedja serie 793.

Relaterade produkter

Rullkedjor

Vi har ett mycket brett sortiment av standardkedjor som kompletteras med en mängd kundunika kedjor. Läs mer om våra produkter här.

LÄS MER >

Växelmotorer

Med Rossis produktprogram har vi världens bredaste växelsortiment. Här hittar du växlar som ingår under precision.

LÄS MER >

Spännförband

ETP-principen ger på grund av det hydrauliska arbetssättet en mängd, för kunden, viktiga fördelar: kompakt konstruktion, snabb montering, lätt att positionera, god rundgång, skadar inte kontaktytorna och är lätt att demontera.

LÄS MER >