Produkter > Heavy Duty  Hydrauliska vriddon

 

Hydrauliska vriddon

På hydraulisk väg kan du skapa en vridrörelse och själva vriddonet kan ta upp högre yttre mekaniska påfrestningar. Perfekt till tiltrörelser och olika typer av applikationer där man har tillgång till hydraulik.


Eckarts vriddon har även ett dämpning i ändlägena “end cushioning” där flödets stryps enligt ett förutbestämt mönster. Detta möjliggör att totalkostaden blir lägre då dyra ventilpaket och arrangemang kan undvikas.

Rotary actuator SM4​

Eckart SM4 – en hydraulisk 250 bars svängmotor. Sm4 har en kompakt design för att kunna utföra flera roterande rörelser på minsta installationsutrymme.

Rotary Actuator E1

E1 är standarden för lågtryckshydrauliksystem. 40 till 100 bar är typiska tryckklasser för E1. Många alternativ som ger funktionalitet och stor flexibilitet.

Rotary actuator E3

Den hydrauliska E3 – En svängmotor/rotationsdrivning som är utformat specifikt för mobila applikationer. Med exakt positionering finns det nästan inget bakslag.

Rotary actuator HSE4​

HSE4 är en lyft- och svängningsenhet som kombinerar en svängmotor och en dubbelverkande linjär cylinder. HSE4 ger möjligheten till fritt valbara rörelsesekvenser som sedan kan styras separat från varandra. 

Rotary actuator HyRAV

Den hydrauliska ventilställdonen HyRAW® Flex är en kraftfull och säker ventilauktoriseringslösning.

Den går även att anpassa till vilken passform som helst!

Pneumatic actuators PHSE

PHSE är en pneumatisk lyft- och svängenhet med slitstarka rörliga delar upp till 6 bar. 

Pneumatic actuators PSM2

PSM2 är en mycket lätt roterande ställdon.  Den har en låg vikt och lågt utrymmesbehov. Från 2-10 bar.

Tool changer

Vår partners verktygsväxlare och bytessystem. Dessa komponenter är individuella konstruktioner.

Prestanda: upp till 1000 kg vikt. 

Relaterade produkter

Slew drive

Våra slew drives är slutna enheter vilket innebär en hög grad tillförlitlighet, vilket ger längre hållbarhet och lägre underhållskostnad.

LÄS MER >